07/04/2021

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουρισμού χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2021.

Δείτε συνημμένη Υπουργική Απόφαση για την Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2021.

 

 

 Β1355– ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΕΠΟΧΙΚΟΙ