14/11/2017

Έναρξή λειτουργίας του Αρχαιολογικού Χώρου Τεμπών, Θέση “Χάνι Κοκκώνας”.

ο Αρχαιολογικός Χώρος Τεμπών, Θέση “Χάνι Κοκκώνας” λειτουργεί από τις 15 Οκτωβρίου 2017 με ωράριο λειτουργίας Τρίτη- Πέμπτη και Κυριακή 10:00 έως 14:00.