16/05/2017

Έναρξή λειτουργίας του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδος.

το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδος λειτουργεί από τις 9 Μαρτίου 2017 με ωράριο λειτουργίας Τρίτη- Κυριακή 09:00 έως 14:00.