21/05/2020

ένταξη Leasing τουριστικών επχ/σεων πρόγραμμα επιδότησης τόκων δανείων.

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2020 // Α.Π: 3724

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών
κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

Θέμα: Ένταξη των χρηματοδοτικών μισθώσεων- leasing των πληττόμενων τουριστικών επιχειρήσεων στο καθεστώς επιδότησης των τόκων υφιστάμενων δανείων

Κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια της ένταξης των δραστηριοτήτων των τουριστικών γραφείων και των επιχειρήσεων- τουριστικών λεωφορείων στους κλάδους που έχουν πληγεί καθοριστικά από τα μέτρα πρόληψης λόγω κορωνoϊού ζητούμε την ένταξη των χρηματοδοτικών μισθώσεων των επιχειρήσεων αυτών στο ευνοϊκό καθεστώς επιδότησης των τόκων των δανείων, όπως αυτό μέχρι στιγμής λειτουργεί.

Ο κλάδος τον οποίο εκπροσωπούμε παγίως κάνει εκτεταμένη χρήση χρηματοδοτικών μισθώσεων- leasing για την αγορά καινούριων τουριστικών λεωφορείων και λοιπών παγίων, εξοπλισμού γραφείου κλπ., ως έμμεση μορφή δανεισμού. Λόγω του ανύπαρκτου κύκλου εργασιών από την αρχή της κρίσης τα μέλη μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των μισθωμάτων, ενώ και το προσεχές άνοιγμα της τουριστικής αγοράς σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται να δημιουργήσει ικανά έσοδα για την αποπληρωμή αυτών.

Η προτεινόμενη από εσάς διάταξη του άρθρου 4 στις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών στο κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την κύρωση προηγούμενων ΠΝΠ προβλέπει την αποπληρωμή σε 6 δόσεις και όχι την απαλλαγή του 40% των μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο όπως αρχικώς προέβλεπε η σχετική ΠΝΠ.

Η διάταξη αυτή κινείται προς την απολύτως λάθος κατεύθυνση και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια τα μέλη μας σε περαιτέρω οικονομική ασφυξία και αθέτηση υποχρεώσεων.

Ζητούμε επιτακτικά την ένταξη των χρηματοδοτικών μισθώσεων των πληττόμενων τουριστικών επιχειρήσεων στο ευνοϊκό καθεστώς επιδότησης των τόκων των δανείων όπως αυτό μέχρι στιγμής λειτουργεί, ως μόνη εφικτή και βιώσιμη για όλα τα μέρη λύση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Άρης Μαρίνης                    Γεώργιος Τσοπανάς