«Ένωση Τουριστικών Λεωφορείων Ελλάδας (ΕΤΛΕ)»

       

Πρόεδρος:  Αλέξανδρος Γασπαράτος, Alexis Tours // 210 5315999

Γενικός Γραμματέας: Στάθης Φρούσσος // 210 3217801

Αντιπρόεδρος:Νικόλαος Δ. Τσόκας, Tsokas Buses // 210 67 71 000

Ταμίας: Σπύρος Παπασταμάτης, Perivasi  // 22960 26166

Μέλος: Τσάνας Παναγιώτης // 210 5238017