Έφορος

Μαϊνας Αθανάσιος

«Συνδέσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πουλμαν»

Τηλ.: 2291070732

Ε-mail: ‘ath.mainas@gmail.com’