Έφορος

Παλασκώνη Αθανασία

«Συνδέσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πουλμαν»

Τηλ.: 2102930066

vardousiatours@gmail.com