Πρόεδρος

Μαρίνης Άρης

«Σωματείο Τουριστικών Μεταφορών Πούλμαν»

Panolympia

Τηλ.: 210 3218338

www.panolympia.gr