Πρόεδρος

Παλασκώνης Κώστας

«Σύνδέσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πουλμαν»

Eos Travel

Τηλ.: 210 2930066, Φαξ: 210 2223266

Ε-mail: vardousiatours@gmail.com