06/02/2019

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Ι.ΚΤΕΟ

επισυνάπτεται η με αριθμ. οικ892/19 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών αναφορικά με τη διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε περιπτώσεις διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων, η οποία προβλέπει την επιτόπου κλήση αστυνομικού οργάνου για την αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

ΦΕΚ 221Β 01-02-19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΟ