23/08/2012

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΝΠΥ.

O τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο Τ.Ε.Α.Υ.Ν.Τ.Π.-Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) αλλάζει από 1/10/2012. Για τις αλλαγές αυτές μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. www.teait.gr (Οδηγός εργοδότη- ΤΕΑΥΝΤΠ).

Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο που θα προσκομίζετε στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (μαζί με την κατάσταση ασφαλίστρων) .