17/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ.

Δείτε την ανακοίνωση της Ένωσης Τραπεζών σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες. Επισυνάπτεται και η ΚΥΑ με τους ΚΑΔ που μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης και θέτει προθεσμία 6 ημερών για την υποβολή της συναφούς δήλωσης.

 

https://www.hba.gr/Media/Details/487

 Β959 – επιταγες Μάρτιος