Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Διβόλης Δημήτρης

Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης»

Start Travel

Τηλ.: 2810 361580, Φαξ: 2810 361582

Ε-mail: divolis@starttravel.gr