03/03/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΦΕΚ Β΄821 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

B819-dosi February