17/06/2020

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΕΠΧΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΜΑΙΟΣ.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση που ορίζει αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων για τον μήνα Μάϊο.

 Οι δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους.

 B2377–epaggelmaties apozimiosi May