15/07/2020

Απολογισμός δράσεων ΓΕΠΟΕΤ από την αρχή της κρίσης έως και σήμερα

Απολογισμός δράσεων ΓΕΠΟΕΤ από την αρχή της κρίσης έως και σήμερα

 

Επιστολές          

 

5/3/20 σε κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

 

Ζητούσαμε: ενεργοποίηση προγράμματος άμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας των τουριστικών γραφείων και των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων που θα περιλαμβάνει:

Α) αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων Μαρτίου και μετακύλισή τους τρεις μήνες μετά,

Β) αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου και ιδίως της καταβολής ΦΠΑ καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρηματικά αποθέματα και μετακύλισή τους τρεις μήνες μετά,

Γ) Μετακύλιση των δανειακών υποχρεώσεων των τουριστικών γραφείων στις συστημικές τράπεζες τρεις μήνες μετά χωρίς επιβάρυνση τόκων,

Δ) παροχή άτοκης χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας.                     Έγιναν δεκτά με εξαίρεση την άτοκη χρηματοδότηση.

 

11/3/20 Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, Νικόλαο Πέππα, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών

Ζητούσαμε: Ενημέρωση για την υλοποίηση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής από/ προς τα σχολεία τους με τουριστικά λεωφορεία και πληρωμή τους.                                              Σε εκκρεμότητα.

 

11/3/20 Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

Ζητούσαμε και επαναλάβαμε: την άμεση παρέμβαση για την επιβίωση των τουριστικών γραφείων και των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων της χώρας, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

 

Α) αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του επόμενου τριμήνου και κάλυψη του μισθολογικού κόστους προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας,

Β) αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, της καταβολής ΦΠΑ και των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς αυτές να χαθούν και παράτασή τους κατά τουλάχιστον τρεις μήνες καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρηματικά αποθέματα,

Γ) μετακύλιση των δανειακών υποχρεώσεων των τουριστικών γραφείων στις συστημικές τράπεζες κατά τρεις μήνες χωρίς επιβάρυνση τόκων,

Δ) παροχή άτοκης χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης,

Ε) Επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση και την επαναπρόσληψη του προσωπικού των τουριστικών γραφείων –οδηγών τουριστικών λεωφορείων, συνοδών, κλπ- που είναι εποχικής απασχόλησης,

ΣΤ) Μείωση του  αριθμού των απαιτούμενων ημερών εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο –οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, συνοδοί, κλπ- για την λήψη επιδόματος ανεργίας,

Ζ) Μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις του κλάδου,

Η) Επιτάχυνση της ρύθμισης των δανείων των επιχειρήσεων μελών μας με ευνοϊκότερους όρους και διαγραφή όλων των τόκων.

 

Έγιναν δεκτά, σε εκκρεμότητα η ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων μελών μας με ευνοϊκότερους όρους και διαγραφή όλων των τόκων.

 

19/3/20 Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού,  Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών,  Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Ζητούσαμε: επίσημη αναστολή λειτουργίας των τουριστικών γραφείων και των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων με στόχο να συμπεριληφθούμε στα μέτρα στήριξης.

 

Συμπεριληφθήκαμε, χωρίς να χρειαστεί να κλείσουμε, στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

 

24/3/20 κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

 

Ζητούσαμε: για το εποχικό προσωπικό να υπάρξει μέριμνα και για αυτούς που δεν θα εργαστούν καθόλου αλλά και για αυτούς που θα εργαστούν λιγότερο από 7 μήνες ώστε να τους δοθεί το επίδομα των 800€, τουλάχιστον για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Αντίστοιχα θα πρέπει να μειωθεί κατά το ήμισυ ο ελάχιστος αριθμός ενσήμων για την υπαγωγή των εποχικά αυτών εργαζόμενων στο ταμείο ανεργίας την επόμενη χρονιά.

 

Έγιναν δεκτά.

 

26/3/20 Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

 

Ζητούσαμε: επείγουσα ρύθμιση για την διαχείριση των τραπεζικών επιταγών στον τουρισμό ώστε ο φέρων την επιταγή να μπορεί να πληρωθεί από τις τράπεζες, εφόσον ο εκδότης αυτής είναι φερέγγυος για την τράπεζα.  Αντίστοιχα το ποσό της επιταγής να θεωρηθεί δάνειο για την εκδίδουσα επιχείρηση με προνομιακό επιτόκιο 1%.

 

Δόθηκε διάστημα 75 ημερών ώστε να μην καταχωρούνται επιταγές που έχουν λήξει στον Τειρεσία μετά την τρίμηνη παράταση που αρχικά είχε δοθεί, ισχύει και για επιταγές από 1/6 έως 15/7.

 

26/3/20 Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

 

Ζητούσαμε: διευκρινήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα προκειμένου να τις προωθήσουμε στα μέλη μας:

Α) έχει προβλεφθεί διαδικασία για την καταβολή επιπλέον χρημάτων στον εργαζόμενο σε περίπτωση που το επιθυμεί η επιχείρηση ως μισθοδοσία και ποια είναι αυτή? όχι

Β) Η αναστολή της σύμβασης ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει στο οποίο αντιστοιχεί η αποζημίωση των 800€?

Γ) Μπορεί η επιχείρηση να προχωρήσει σε αναστολή σύμβασης του εργαζόμενου για χρονικό διάστημα λιγότερο από ένα μήνα?

Δ) Μπορεί να γίνει τμηματική υποβολή για αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων -πχ 10 εργαζόμενοι 20 Μαρτίου, 5 εργαζόμενοι 30 Μαρτίου- και τι διάστημα θα καλύπτει αυτή?

 

Έχουν απαντηθεί όλα.

 

30/3/20 Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

 

Ζητούσαμε: άμεση ένταξη ξεναγών στο επίδομα των 800€ και στα λοιπά μέτρα οικονομικής στήριξης ως σημαντικά πληττόμενοι και για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό που δεν ήταν δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας στις 31/3 – το οποίο ορθώς παρατάθηκε για δύο μήνες- είτε γιατί δεν είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα την προηγούμενη χρονιά είτε γιατί είχαν εξαντλήσει το χρονικό περιθώριο παραμονής τους στο ταμείο ανεργίας ως εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό.

 

Έγιναν δεκτά.

 

2/4/20 Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Εσωτερικών, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας & Περιφερειάρχες της χώρας

 

Ζητούσαμε: Αποπληρωμή στο ύψος του 70% των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών από/ προς τα σχολεία τους με τουριστικά λεωφορεία

 

Σε εκκρεμότητα.

 

6/4/20 Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

 

Ζητούσαμε: οι ρυθμίσεις των αξιογράφων στον τουρισμό να ισχύσουν και για την περίπτωση αξιογράφων εκδόσεως τουριστικών γραφείων-Tour Operators που εδρεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ.

 

Σε εκκρεμότητα.

 

 

6/4/20 Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών,  Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

 

Ζητούσαμε: Έκπτωση ενοικίου πρώτης κατοικίας υπαλλήλων τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων

 

Έγινε δεκτό.

 

7/4/20 Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

 

Ζητούσαμε: ένταξη των συμβάσεων leasing στην επιδότηση επιτοκίου και τις λοιπές ευνοϊκές ρυθμίσεις πληττόμενων ΚΑΔ

 

Δεν έγινε δεκτό, το 40% της αρχικής απαλλαγής ρυθμίζεται σε έως 12 δόσεις.

 

7/4/20  Κώστα Αχ. Καραμανλή, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Υφυπουργό Μεταφορών

 

Ζητούσαμε: την παράταση της διάρκειας ισχύος όλων των Αδειών Οδικού Μεταφορέα Επιβατών που λήγουν εντός των επόμενων μηνών μέχρι και τις 30/9.

 

Σε εκκρεμότητα, δόθηκε παράταση στην απόδειξη οικονομικής επιφάνειας.

 

13/4/20 Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού, Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

 

Ζητούσαμε: Θέσπιση voucher εσωτερικού τουρισμού μέσω τουριστικών γραφείων

 

Έγινε εν μέρει δεκτό, περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί μέσω τουριστικών γραφείων.

 

21/4/20 Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, Τμήμα Συντονισμού ΠΥΤ ΕΟΤ

 

Ζητούσαμε: να ανανεώνεται η εγγυητική επιστολή προς τον ΕΟΤ με μία απλή βεβαίωση ότι τα χρήματα βρίσκονται κατατεθειμένα στον λογαριασμό στο Ταμείο, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία ακύρωσης της παλιάς εγγυητικής και χορήγησης νέας.

 

Σε εκκρεμότητα.

 Δείτε τη συνέχεια 15-7-20 Απολογισμός δράσεων ΓΕΠΟΕΤ- κορωνοϊός