16/07/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 26/7.

Επισυνάπτεται η Απόφαση για τα μέτρα και την πληρότητα μέχρι τις 26 Ιουλίου.

Β3117 – ΜΕΤΡΑ μεχρι26-7-21