26/06/2018

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ παρ. 6 του άρθρου 16 του Π.Δ 7/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ.

ΕΙΣ – 10663 – 2018 – «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015 2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμ