10/01/2022

Ασφαλιστικό πρόγραμμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ.

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης της Ομοσπονδίας αναφορικά με την δυνατότητα που παρέχει πλέον η νομοθεσία στους επιχειρηματίες του κλάδου να καλύψουν το κριτήριο της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση Άδειας Οδικού Μεταφορέα μέσω ασφαλιστικού προϊόντος, σας προωθούμε σχετική ενημέρωση από τον Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ».

Συγκεκριμένα, το Πρακτορείο Ασφαλίσεων του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελλαδική διαθέτει ειδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ και ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες του και τον αριθμό τουριστικών λεωφορείων που κατέχει.

Η διαδικασία ασφάλισης θα πραγματοποιείται μέσω του Πρακτορείου «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε. – GP AGENTS» στο οποίο θα απευθύνεται ο υποψήφιος ασφαλισμένος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λαμβάνει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για να την προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για την έκδοση της Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε απευθείας στο Πρακτορείο (Τηλ. 2111820703 Παντελίδη Βασιλική e-mail vpandelidi@gpagents.gr) είτε στην Εμπορική Διεύθυνση της «Γενική Πανελλαδική» (2103217801 Κορέλη Αλίκη akoreli@genpan.gr)