Γενικός Γραμματέας

Μαρίνης Άρης

«Σωματείο Τουριστικών Μεταφορών Πούλμαν»

Panolympia

Τηλ.: 210 3219177, Φαξ: 210 3217467

Ε-mail: panolymp@otenet.grwww.panolympia.gr