10/01/2013

Δελτίο Κίνησης – ΚΦΑΣ

OIKONOMIKWN

Πατήστε εδώ για να δείτε την απάντηση της Διεύθυνσης Βιβλίων & Στοιχείων (Δ15) του Yπουργείου Οικονομικών σε ερώτημα της Ομοσπονδίας για την κατάργηση της θεώρησης των δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων με τη ψήφιση του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222). Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς, από έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ (1/1/2013) , δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση έκδοσης δελτίου κίνησης των τουριστικών λεωφορείων, ως εκ τούτου και η θεώρηση του σχετικού βιβλίου στη ΔΟΥ. Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στους συμμετέχοντες σε εκδρομές εκδίδονται όπως ορίζουν τα άρθρα 7 και 9 (βλ συνημμένα σελ 19, 29-30, 32-33 του νόμου). Ακόμα, σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση της ΠΟΛ 1004 με οδηγίες για την εφαρμογή του. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στους φοροτεχνικούς σας συμβούλους.