29/10/2020

Δηλώσεις ΦΠΑ & Επιστρεπτέα μερική επιστροφή ενίσχυσης.

Δείτε συνημμένα Υπουργική Απόφαση που παρατείνει τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020.

 Β4751 παραταση βεβαιωμένων Δ.Ο.Υ οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ χρεωστικές

 

Επίσης, το ΦΕΚ Β4752 το οποίο τροποποιεί την τελευταία απόφαση της Επιστρεπτεας  ως εξής: «επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021.

Β4752 επιστρεπτεα επιστροφή 60%