23/03/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/announcements/listAnnouncements.do?selectedItem=announcements/listAnnouncements.do

ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 13/9/2018.

DRAFT

TRANSPORT