17/12/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 

Επισυναπτεται Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία   κάλυψης   των   ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες  που  εντάσσονται  στο  ανοιχτό  πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ΚΑΙ τη  διαδικασία  καταβολής  του  επιδόματος  εορτών  Χριστουγέννων  2020.

 

Β5515 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.