Γ’ Αντιπρόεδρος

Σιάμος Βασίλης

«Συνδέσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πουλμαν»

Siamos Tours

Τηλ.: 210 8219900, Φαξ: 210 8219906

Ε-mail: vsiamos@otenet.gr, www.siamostours.gr