16/06/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ — ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ — ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYBUSINESS SUPPORT & TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

 

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Επιστρεπτέα- Συνεργασία