19/01/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Επισυνάπτεται παρακάτω η εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας κυρίου Πετρόπουλου, αναφορικά με την «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1-1-17