19/05/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες στην Ελλάδα & ΦΕΚ ΑΛΒΑΝΙΑ FYROM ITALIA ESPANA.

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών για τη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες στην Ελλάδα και το ΦΕΚ 1860 Β’ για τον προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ & ΙΣΠΑΝΙΑ.

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓ ΦΕΚ 1860 Β’ — 15-5-2020