06/09/2021

Εγκύκλιος Εργασίας ρυθμίσεις ατομικού εργατικού δικαίου / Αποφάσεις ΦΕΚ Μέτρα Είσοδος

 

Επισυνάπτεται αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με τις ρυθμίσεις ατομικού εργατικού δικαίου (άρθρα 55-67) του μέρους ΙV του νόμου 4808/2021.

Συνημμένες και οι Αποφάσεις για τα μέτρα και την είσοδο στη χώρα.

B4050-eisodos mexri 10-9-21

B4054 – metra mexri 13-9-21

3-9-21 egk Ergasias — Ρυθμίσεις ατομικού εργατικού δικαίου