21/07/2020

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Β ΦΑΣΗ πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Επισυνάπτεται εγκύκλιος με συμπληρωματικές διευκρινίσεις  για την εφαρμογή  του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για  τη  συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις –εργοδότες αναφορικά με τη  Β’ΦΑΣΗ.

 

20-7-20– egk SYNERGASIA B fasi