18/01/2018

ΕΙΧ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ & 3ΩΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012.

ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΕΟΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΦΕΚ Α’ 5/2018 ΑΡΘΡΟ 219 Α

«Άρθρο 219Α
Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), και σε εταιρείες καισυνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο μετα αυτοκίνητα αυτά.»

EIX medical certificate