07/12/2018

ΕΚ561/2006- ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΥ

Επισυνάπτεται το κατευθυντήριο σημείωμα που έχει εκδώσει το Υπουργείο Μεταφορών για τον ΕΚ561/2006 και τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης του οδηγού και ειδικότερα ως προς το Έντυπο Βεβαίωσης Δραστηριοτήτων του οδηγού, όταν ο οδηγός δεν εργάζεται ή ο ταχογράφος δεν καταγράφει δραστηριότητα.

Όλα τα κατευθυντήρια σημειώματα και λοιπές πληροφορίες για την εφαρμογή του ΕΚ561/2006 μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών, ψηφιακός ταχογράφος-νομοθετικό πλαίσιο, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.yme.gr/index.php?tid=669