07/10/2020

Ενίσχυση Περιφέρειας Αττικής σε ΜμΕ λόγω πανδημίας.

 

Δείτε συνημμένη πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος 200.000.000€, για να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητές τους λόγω Covid.

 

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000€-50.000€ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis θα είναι από τις 12/10/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 6/11/2020 και ώρα 15:00.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα παρέχονται από το κεντρικό γραφείο πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Πανεπιστημίου 39, στο τηλ. 2130 166100 και στο e-mail attica-covid@elanet.gr

 6-10-20–Περιφέρεια Αττικής -Ενίσχυση ΜμΕ που επλήγησαν από την πανδημία στην Αττική.