24/03/2011

Ενημέρωση για δικαιολογητικά ανανέωσης ΕΣΛ ΕΟΤ

Κατόπιν πληροφόρησης που λάβαμε από μέλος μας και ύστερα από επιβεβαίωση με τα ΠΥΤ Αττικής του ΕΟΤ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως δεν απαιτείται πλέον η καταβολή παραβόλων για την Ανανέωση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του ΕΟΤ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ.

Με εκτίμηση,
H Γραμματεία