30/03/2011

Ενημέρωση για Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Μεταφορών και την αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως πλέον, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 74/2008, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού λεωφορείου (ΙΧ και ΔΧ), εκτός από την άδεια οδήγησης (κατηγορίας Δ’) είναι και η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.

Οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’ μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, θα πρέπει να δώσουν επιπλέον θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις σε θέματα που αφορούν την ασφαλή μεταφορά των επιβατών με λεωφορεία . Οι εξετάσεις, διάρκειας 90 λεπτών με κόστος 70€ που θα εισπράττεται από τις Νομαρχίες, θα διενεργούνται στις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Οι οδηγοί που έχουν αποκτήσει άδεια οδήγησης ( κατηγορίας Δ’) πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008, δεν απαιτείται να έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2013. Θα πρέπει όμως μέχρι τότε, να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης, αφού παρακολουθήσουν μόνο εκπαίδευση 35 ωρών σε Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων ή Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων.