25/02/2021

Ενημέρωση για την μειωμένη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία.

 

Κατόπιν μηνύματος της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε πως τα νέα έντυπα μειωμένων τελών κυκλοφορίας είναι ήδη διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της.

 

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν θέσης σε ισχύ της σχετικής διάταξης, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων  που έχουν καταβάλει ήδη τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 (παλαιά έντυπα τελών κυκλοφορίας), μπορούν να αιτηθούν στη Δ.Ο.Υ. που ανήκουν φορολογικά, την επιστροφή του πλεονάζοντος ποσού.