12/11/2020

Ενημέρωση ΥΜΕ για Ιατρικό πιστοποιητικό ΕΙΧ.

Δείτε ενημέρωση του Υπουργείου Μεταφορών για το Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για την οδήγηση ολικώς

εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α’ 222)»

 

2020_94439 (Κοιν ΦΕΚ Ιατρ Πιστοπ)(ΑΑ)_signed ΦΕΚ Β 4896 τροποπ. ιατρ. πιστοπ