13/05/2020

ΦΕΚ Β 1823 — παράταση βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ

Επισυνάπτεται Υπουργική Απόφαση για την παράταση φορολογικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών.

ΦΕΚ 1823 Β–ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ