24/02/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ_αγορανομική διάταξη Α2-1145.

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία της ΓΕΠΟΕΤ με την αρμόδια Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη Α2-1145 (ΦΕΚ Β’ 3313 – επισυνάπτεται), που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του, ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν τη σχετική διάταξη, η οποία αναφέρει: «…οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία γράμματα, ιδίου μεγέθους με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες, την ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ?ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«…Εφόσον δεν αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος ή δεν περιλαμβάνεται η απαιτούμενη ένδειξη στον τιμοκατάλογο οι παραβάτες τιμωρούνται, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ…»
Συνεπώς, σύμφωνα με τη αρμόδια Διεύθυνση (και με την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας) όλες οι επιχειρήσεις (και οι τουριστικές) θα πρέπει να αναρτήσουν τη σχετική ένδειξη στα γραφεία τους ώστε να είναι άμεσα αντιληπτή από τον πελάτη, άσχετα αν δεν έχουν τιμοκατάλογο ή οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν έχουν σταθερές τιμές.