28/04/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ 3/2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισφορές Μαρτίου 2017 των Ελ. Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού (www.efka.gov) και δεν θα γίνει ταχυδρομική αποστολή ειδοποιητηρίων.

Οι εισφορές είναι διαθέσιμες στο Μηχανογραφικό Σύστημα.

Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την εξόφληση των εισφορών η προθεσμία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2017 παρατείνεται έως την Παρασκευή 12.5.2017.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).