27/03/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2016

Σαs γνωρίζουμε ότι από 1/1/2017 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται στον ΕΦΚΑ τυπώνονταs την ασφαλιστική εισφορά μέσω του site του Οργανισμού www.efka.gov.gr.

Όσον αφορά τουs ασφαλισμένουs του πρώην ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ που εκ παραδρομήs πλήρωσαν ασφαλιστικέs εισφορέs του 2017 με τον παλιό τρόπο καταβολήs στην ΕΤΕ, σαs γνωρίζουμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο τρόποs αντιμετώπισηs τυχόν πιστωτικού υπολοίπου που θα προκύψει μετά από εκκαθάριση (επιστροφή εισφορών ή μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου στον ΕΦΚΑ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβληθούν εκ νέου οι εισφορές αυτές βάσει του νέου τρόπου.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις εισφορές που ήδη πληρώθηκαν με τον παλαιό τρόπο καταβολής εισφορών.