10/07/2020

Εξαίρεση εργαζόμενων στις οδικές μεταφορές από την υποβολή PLF

Επισυνάπτεται ερμηνευτική εγκύκλιος του Υφυπουργού Μεταφορών κυρίου Κεφαλογιάννη με την οποία εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες χερσαίων οδικών μεταφορών (εμπορευματικών και επιβατικών), ανεξαρτήτως υπηκοότητας από τις υποχρεώσεις του άρθρου πρώτου της κ.υ.α. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/2020 περί συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form).

6-7-20 PLF ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΔΙΚΕΣ