29/03/2022

Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης Λεωφορείου λόγω συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

Επισυνάπτεται Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει το πρόβλημα που υπήρξε με τα διπλώματα κυρίως των συνταξιούχων οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων που δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και επιθυμούν να εργαστούν ως εξής:

 «Μία ή περισσότερες κατηγορίες άδειας οδήγησης που κατείχε ο ενδιαφερόμενος πριν τον περιορισμό τους, είτε για λόγους υγείας, είτε λόγω συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης έως τη θέση σε ισχύ των άρθρων 55 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) και 41 του ν.4850/2021 (Α’ 208), δύναται να επαναχορηγούνται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση.».

6ΔΔ3465ΧΘΞ-ΥΤΩ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΦΕΚ 1271Β- ΑΡ1-ΠΑΡ.10 Τροποποιήσεις διαδικασιών αδειών οδήγησης