24/07/2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΤΟΥΡΚΙΑ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -ΦΕΚ 3009-ΩΙΜΣ465ΧΘΞ-ΚΝ5 (3)