30/04/2020

Επιστολή για επιδότηση τουριστικών λεωφορείων λόγω απώλειας αξίας παγίου

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020 //Α.Π: 3714

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού

Κύριοι Υπουργοί,
Τα τουριστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων βρισκόμενα στην πρώτη γραμμή υποδοχής των ξένων επισκεπτών της χώρας μας έχουν επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύουν στην αναβάθμιση του στόλου των τουριστικών τους λεωφορείων. Πρόκειται για σημαντικές επενδύσεις παγίων που ανέρχονται έως και τις 300.000 Ευρώ το ένα για τουριστικά λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας ρύπων Euro 6.

Το όριο ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων όπως ενδεχομένως γνωρίζετε ανέρχεται μεν στα 27 έτη, όμως οι απαιτήσεις της αγορά για υψηλής ποιότητας επιβατικές μεταφορές ωθούν τα τουριστικά λεωφορεία εκτός αγοράς στα 15 περίπου έτη, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να τα πουλήσουν και να τα αντικαταστήσουν με νεότερα. Μέσα σε αυτή την 15ετία οι επιχειρήσεις καλούνται να αποσβέσουν την αξία του λεωφορείου και να το αντικαταστήσουν με νέο.

Όπως σας έχουμε εξ’ αρχής ενημερώσει η τεράστια κρίση στον κλάδο λόγω του κορωναϊού έχει οδηγήσει τα τουριστικά γραφεία και τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων από την πρώτη μέρα σε καθολική απώλεια εσόδων. Οπότε πλέον των σημαντικών εξόδων που έχουν από την απασχόληση προσωπικού χωρίς αντικείμενο εργασίας, από ενοίκια, συμβάσεις leasing και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις, υφίστανται όλο αυτό το διάστημα και ζημία από την αδυναμία απόσβεσης των επενδύσεών τους σε τουριστικά λεωφορεία, ενώ ταυτόχρονα κάθε μήνας που περνάει μειώνει και το χρονικό διάστημα «ωφέλιμης ζωής» του τουριστικού λεωφορείου.

Λόγω του αδιεξόδου μπροστά στο οποίο έχουν βρεθεί τα τουριστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών της χώρας ζητάμε ενίσχυση-επιδότηση για την απώλεια αξίας του παγίου τους, των τουριστικών τους λεωφορείων δηλαδή, ύψους 5.000€ ανά λεωφορείο.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας
Άρης Μαρίνης           Γεώργιος Τσοπανάς