02/06/2021

Επιστολή ΓΕΠΟΕΤ προς Υπουργό Ανάπτυξης για εξαίρεση τουριστικών γραφείων και λεωφορείων από το κριτήριο απασχόλησης εργαζόμενου στο εξαγγελθέν πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού.

Δείτε την επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Υπουργό Τουρισμού και Υφυπουργό Ανάπτυξης για εξαίρεση των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων από το κριτήριο απασχόλησης εργαζόμενου στο εξαγγελθέν πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού.

 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021 // Α.Π: 3716

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κύριο Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού
κύριο Γιάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Κύριοι Υπουργοί,

Σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης υπό τον Πρωθυπουργό για την ανακοίνωση του προγράμματος ΕΣΠΑ για την στήριξη του τουρισμού, για το οποίο θα θέλαμε και πάλι να σας ευχαριστήσουμε, επιθυμούμε να επανέλθουμε αναφορικά με τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα που θα ισχύσουν για τα τουριστικά γραφεία και τα τουριστικά λεωφορεία-επιχειρήσεις ΤΕΟΜ.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε χθες από κυβερνητικής πλευράς αναφορικά με τις λεπτομέρειες του προγράμματος στήριξης, κριτήριο ένταξης μιας τουριστικής επιχείρησης σε αυτό αποτελεί μεταξύ άλλων η ύπαρξη «..Προσωπικού έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.»
Τυχόν ενεργοποίηση αυτού του κριτηρίου θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ένταξης στο πρόγραμμα μεγάλου αριθμού μικρών, οικογενειακών τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών –ΤΕΟΜ, οδηγώντας σε απώλεια της οικονομικής στήριξης.

Συγκεκριμένα, αρκετά τουριστικά γραφεία ανά την επικράτεια και ιδιαίτερα στην περιφέρεια είναι μικρές ατομικές επιχειρήσεις στις οποίες εργάζεται ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της οικογένειάς του, χωρίς να υφίσταται η υποχρέωση αυτά να τα ασφαλίζει. Ως αποτέλεσμα δεν καλύπτουν το κριτήριο απασχόλησης προσωπικού ίσου με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Αντίστοιχα οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών –ΤΕΟΜ αποτελούν εξ’ ορισμού ιδιάζουσα περίπτωση επιχείρησης όπου επιχείρηση θεωρείται το ίδιο το λεωφορείο και ο ιδιοκτήτης της είναι και ο οδηγός του λεωφορείου. Και σε αυτή την περίπτωση κατά κανόνα δεν απασχολείται επιπλέον προσωπικό πέραν του ιδιοκτήτη, με εξαίρεση περιπτώσεις ΤΕΟΜ που διαθέτουν περισσότερα του ενός τουριστικά λεωφορεία και μόνο τότε απασχολούν επιπλέον προσωπικό ως οδηγoύς.

Κύριοι Υπουργοί, θα είναι άδικο να χάσουν τα μικρά οικογενειακά τουριστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις ΤΕΟΜ την οικονομική στήριξη που με τόσο κόπο όλοι σας και όλοι μας αγωνιστήκαμε να θεσμοθετήσουμε, καθώς είναι αυτές που την χρειάζονται περισσότερο. Ως εκ τούτου, ζητούμε να εξαιρεθούν από το κριτήριο ύπαρξης προσωπικού έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας οι επιχειρήσεις αυτές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον ενημέρωση.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Άρης Μαρίνης Γεώργιος Τσοπανάς