04/05/2020

Επιστολή για παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στα τουριστικά γραφεία.

Αθήνα,  4 Μαίου 2020//Α.Π: 3716

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς:     κ. Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κοιν:      κυρία Άννα Στρατινάκη, ΓΓ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη έκπληξη αλλά και απογοήτευση διαβάσαμε στην ΠΝΠ της 1/5/2020 μεταξύ άλλων και τις διατάξεις για την παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις   όπου  συγκεκριμένα στο άρθρο 10 αναφέρει:

«Επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου.»

Κύριε Υπουργέ, έχετε υπόψη σας ότι στον κλάδο των τουριστικών γραφείων και τουριστικών λεωφορείων η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει γίνει χειρότερη σε σχέση τον Μάρτιο,

Έχετε υπόψη σας ότι δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας για κανένα πλέον εργαζόμενο, ούτε για τους λίγους που δεν είχαμε θέσει σε αναστολή κρατώντας τους ως προσωπικό ασφαλείας αλλά και για ενδεχόμενο τυχόν ύπαρξης κάποιου ενδιαφέροντος από πελάτες,

Έχετε υπόψη σας ότι όλα τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, αρχαιολογικοί και άλλοι  χώροι είναι κλειστοί, ότι δεν υπάρχουν αεροπλάνα, πλοία κλπ,

Έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει προσωπικό που δεν έχει καν αντικείμενο εργασίας γιατί είχε προσληφθεί για συγκεκριμένο έργο που τώρα δεν υπάρχει πχ. Συνοδοί σχολικών λεωφορείων, οδηγοί λεωφορείων για μεταφορά μαθητών κλπ.

Με την νέα ΠΝΠ  διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να θέσουμε επιπλέον εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης αλλά πρέπει να μειώσουμε και τις υφιστάμενες αναστολές σε ποσοστό 40%!

Κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό στο χώρο των τουριστικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, που έχουν ήδη πληγεί και είναι άγνωστο μέχρι πότε, είναι καταστροφικό και με μαθηματική ακρίβεια οδηγούνται τα μέλη μας στο οριστικό κλείσιμο των γραφείων τους.

Παρακαλούμε ΑΜΕΣΑ να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την συνέχιση της αναστολής των συμβάσεων για το σύνολο των εργαζομένων τους.  

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 Άρης Μαρίνης                                                                      Γεώργιος Τσοπανάς