04/03/2022

Επιστολή διαμαρτυρίας για την απόφαση ανεπάρκειας Τουριστικών Λεωφορείων στην ΠΕ Μαγνησιας από Περιφερειαρχη Θεσσαλίας.

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς:     κύριο Κώστα Αγοραστό, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κοιν:      κύριο Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Τουρισμού

κύριο Κώστα Καραμανλή, Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

 

Κύριε Περιφερειάρχα,

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού αποτελεί τον δευτεροβάθμιο φορέα εκπροσώπησης των τουριστικών γραφείων και των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων της χώρας με ενώσεις μέλη σε όλη την Ελλάδα και αρμόδια κατά τον νόμο για τη συμμετοχή σε επιτροπές διαπίστωσης επάρκειας ή μη τουριστικών λεωφορείων ανά την επικράτεια.

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διαμαρτυρηθούμε εντόνως για την παντελώς αβάσιμη και απαράδεκτη απόφαση την οποία εξέδωσαν οι υπηρεσίες σας και υπογράφετε με αρ. πρωτοκόλλου 84341/ 1-3-22 (ΑΔΑ 6Υ4Θ7ΛΡ-Φ97), αναφορικά με την ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 53 θέσεων και άνω με 1η άδεια κυκλοφορίας από το 2018 και μετά και να σας διαβεβαιώσουμε ότι προτιθέμεθα να προσφύγουμε εναντίον της, όπως ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα.

Πρόκειται για μία ξεκάθαρη μεθόδευση των τοπικών υπηρεσιών της Περιφέρειας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του τοπικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας ώστε να παρέχει αυτό τις υπηρεσίες μετακίνησης του προσωπικού του ΝΑΤΟ, μέσω ενός διαγωνισμού ο οποίος είναι απολύτως φωτογραφικός. Αν δεν είναι φωτογραφικός ο όρος για λεωφορεία συγκεκριμένου αριθμού θέσεων και συγκεκριμένης χρονολογίας, τότε τι είναι; Με ποια κριτήρια τέθηκε η απαίτηση για 53 και όχι 55 ή 60 θέσεις και γιατί να είναι λεωφορεία τριετίας από το 2018 και μετά και όχι πενταετίας από το 2016 και μετά; Προφανώς διότι αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά των λεωφορείων του ΚΤΕΛ που υπήρχαν διαθέσιμα και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να αποκλειστούν όλοι οι υπόλοιποι.

Ακόμα και έτσι όμως η τελική απόφαση περί ανεπάρκειας των τουριστικών λεωφορείων είναι έωλη και έρχεται σε σύγκρουση με προγενέστερη, ορθή απόφαση της ίδια επιτροπής η οποία διαπίστωνε επάρκεια τουριστικών λεωφορείων μόλις προ λίγων εβδομάδων. Τι μεσολάβησε και υπήρξε αυτή η πλήρης μεταστροφή; Από την στιγμή μάλιστα που ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας -που αποτελεί και επικεφαλής του τοπικού Σωματείου Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Μαγνησίας- δήλωνε ότι έχει μισθώσει και είναι στη διάθεση του γραφείου του τουριστικά λεωφορεία με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά, όπως χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό η νομοθεσία του επιτρέπει;

Άρα για ποιά ανεπάρκεια μιλάμε όταν υπάρχει τουριστικό γραφείο που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διαγωνισμού και όταν η ίδια η ΠΥΤ Τουρισμού Θεσσαλίας επιβεβαιώνει ότι «..σύμφωνα με την κείμενη τουριστική νομοθεσία δεν προβλέπεται υποχρέωση κατάθεσης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού συμφωνητικών μίσθωσης ειδικών τουριστικών λεωφορείων ΔΧ…» ώστε να επικληθεί ως λόγος απόρριψης;

Κύριε Περιφερειάρχα, πουθενά στη χώρα και σε καμία προηγούμενη συνεδρίαση επιτροπής για την επάρκεια ή μη τουριστικών λεωφορείων δεν ελήφθη υπόψη το τοπικό μητρώο αδειών τουριστικών λεωφορείων της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών διότι πουθενά κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται είτε στον Νόμο 711/77 περί τουριστικών λεωφορείων –με τον οποίο θεσπίζεται η επιτροπή διαπίστωσης επάρκειας τουριστικών λεωφορείων- είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη ή εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών. Και αυτό διότι η άδεια κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων έχει ισχύ στο σύνολο της επικράτειας και δεν υφίσταται χωρικός περιορισμός του έργου σε επίπεδο νομού, όπως ισχύει για τα «πράσινα» λεωφορεία των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας άνευ προϋποθέσεων.

Καθώς η Ομοσπονδία συμμετέχει δια του εκπροσώπου της παγίως στις επιτροπές διαπίστωσης επάρκειας τουριστικών λεωφορείων, στις ελάχιστες περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων αυτή αφορά κυρίως μεμονωμένα νησιά, πχ πέρυσι στη Σάμο κατά τις ημέρες άφιξης κρουαζιεροπλοίων και για την εξυπηρέτησή τους, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα από γειτονικές περιοχές να συνδράμουν. Στην ηπειρωτική χώρα όταν τα τοπικά τουριστικά γραφεία δεν διαθέτουν ικανό αριθμό τουριστικών λεωφορείων μισθώνουν από οποιοδήποτε γειτονικό ή μη νομό τουριστικά λεωφορεία και πραγματοποιούν το έργο χωρίς κανένα περιορισμό, όπως έχουν δικαίωμα από τον νόμο. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να μισθωθούν λεωφορεία από τη Λάρισα, τα Τρίκαλα ή οποιοδήποτε σημείο της χώρας και να επιτελέσουν το έργο στη Μαγνησία χωρίς κανένα περιορισμό, όπως και έκανε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΟΜΙΜΑ. Η επίκληση λοιπόν του τοπικού μητρώου αδειών τουριστικών λεωφορείων για την διαπίστωση ανεπάρκειας αποτελεί πανελλήνια πρωτοτυπία της Περιφέρειας Μαγνησίας, είναι προδήλως χωρίς νομική βάση και έωλη.

Για παράδειγμα, αποτελεί κανόνα μεγάλος αριθμός λεωφορείων που τον χειμώνα απασχολείται στην Αττική τους καλοκαιρινούς μήνες να μισθώνεται και να εκτελεί μεταφορικό έργο στη Ρόδο, την Κρήτη, την Κω και άλλα νησιά όπου τα τοπικά τουριστικά λεωφορεία δεν επαρκούν για τις μεταφορικές ανάγκες. Έχει διαπιστωθεί ποτέ ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων σε αυτά τα νησιά; Όχι βέβαια!

Κύριε Περιφερειάρχα, σας καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την απόφασή σας περί ανεπάρκειας τουριστικών λεωφορείων στην ΠΕ Μαγνησίας διότι είναι παράνομη, σας εκθέτει πανελληνίως, είναι απολύτως φωτογραφική και έχει σκοπό την απροκάλυπτη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του τοπικού ΚΤΕΛ, το οποίο πέραν του τακτικού συγκοινωνιακού έργου που έχει, προσπαθεί να υφαρπάξει και το λιγοστό έργο των τουριστικών γραφείων.

 

Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία θα κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων προσφυγής που της παρέχει η κείμενη νομοθεσία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

                                                            

Αριστείδης Μαρίνης                                                                    Γιώργος Τσοπανάς