05/01/2021

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 &Επέκταση προθεσμίας για καταβολή δόσεων ρυθμίσεων.

επισυνάπτεται Υπουργική για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, έως τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις, & Υπουργική με επέκταση της προθεσμίας για καταβολή δόσεων ρυθμίσεων.

 

 

Β7 -Επιστρεπτέα Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο.

Β4 – Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων