11/06/2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙΧ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Σας επισυνάπτουμε την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών κ. Σπίρτζη (ΦΕΚ Β’ 2251/10-06-2019) αναφορικά με την άμεση έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου συμβάσεων ΕΙΧ με οδηγό, όπου παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την ηλεκτρονική εγγραφή στην βάση του Υπουργείου Μεταφορών και τις λοιπές ενέργειες που θα απαιτηθούν εκ μέρους σας.

ΦΕΚ Β’ 225110-06-2019- ΗΛ. ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΧ