Η ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.) είναι ο Eπιχειρηματικός Φορέας συλλογικής εκπροσώπησης των Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων της Ελλάδος.

Έχοντας ως βάση τον ενιαίο Κλάδο των Τουριστικών Γραφείων & Πούλμαν, η ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ. εκπροσωπεί παράλληλα Ενώσεις και Επιχειρήσεις Ναυτικών πρακτορείων και Σκαφών Αναψυχής.

Βασικοί σκοποί της ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ. είναι η εξυπηρέτηση και προώθηση των συμφερόντων των Μελών της και του Κλάδου ευρύτερα αλλά και η επεξεργασία και προώθηση πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και τη βελτίωση της θέσης του διεθνώς.

Τα Τουριστικά Γραφεία των 16 Ενώσεων-Μελών της ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ. προέρχονται τόσο από την Αθήνα όσο και από τις μεγάλες τουριστικές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες συγκεντρώνουν κάθε χρόνο την πλειοψηφία των τουριστών στην χώρα μας και καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του κλάδου, όπως ο Εισερχόμενος και Εξερχόμενος τουρισμός, η Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων και οι Αερομεταφορές.

Τα Μέλη των Ενώσεων της ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ. διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους και την προσήλωσή τους στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας και εξυπηρετούν ως handling agents και DMC’s τη μεγάλη πλειοψηφία του εισερχόμενου τουρισμού στην χώρα μας.