26/11/2019

Κάρτες ευφυούς ταχογράφου ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.

ΔΕΙΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕ.

PL karta taxografou smart